• AIA Nghệ An Mừng công 10 tỷ – Kỷ niệm 10 năm

    20 September, 2015/  11580

    “Lễ mừng công 10 tỷ - kỷ niệm 10 năm thành lập” được tổ chức với quy mô lớn và trang trọng. Đây là sự kiện có ý nghĩa kỉ niệm quá trình hình thành và phát triển của AIA trong 10 năm từ 2005 – 2015. Để chào mừng cho ngày kỷ niệm có ý nghĩa này AIA Nghệ An đã lập được kỷ lục 10 tỷ doanh thu trong một tháng kinh doanh.

    Xem Chi Tiết