Định Giá Vé Sự Kiện Bao Nhiêu Để Thu Hút Khách Hàng Mua Vé?

admin| 25 August, 2020 |5860

Định giá vé sự kiện là một trong những phần khó nhất khi tổ chức sự kiện. Giá vé sự kiện là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của sự kiện. Vậy một mức giá thế nào là hợp lý để sự kiện vừa có lợi nhuận vừa có thể thu hút khách hàng tham gia? 

Nhiều nhà tổ chức định mức giá vé sự kiện theo phương pháp “định giá cộng chi phí” (“cost-plus” pricing)

GIÁ SẢN PHẨM = CHI PHÍ SẢN XUẤT 1 ĐƠN VỊ SẢN PHẨM + 1 KHOẢNG LỢI NHUẬN/TỪNG SẢN PHẨM

Một số nhà tổ chức khác thì định giá vé bằng cách tham khảo giá vé của các sự kiện khác (phương pháp định giá cạnh tranh - “competitive” pricing)

Nhưng tóm lại, chỉ có một cách để khiến khách hàng sẵn sàng chi tiền để mua vé sự kiện của bạn là: Định giá sự kiện của bạn ở mức khách hàng sẵn sàng chi trả. Đây là phương pháp định giá dựa trên giá trị (value-based pricing). Phương pháp này sẽ giúp bạn tối đa hóa được doanh thu nếu bạn quản lý chi phí một cách hợp lý.

Làm thế nào để Định giá dựa trên giá trị?

Có 3 thành phần chính để định giá dựa trên giá trị: Giá trị cảm nhận (Perceived Value), giá vé thực tế (The actual price) và chi phí của mỗi vé (The per ticket cost)

  • Giá trị cảm nhận (Perceived Value): Là ý kiến ​​của khách hàng về giá trị sản phẩm đối với họ. Giá trị cảm nhận phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu và mong đợi của sản phẩm.
  • Giá vé thực tế (The actual price) - có thể lớn hơn hoặc thấp hơn giá trị cảm nhận - là giá thực tế mà khách hàng phải trả. Lý tưởng nhất là giá thực tế càng gần giá trị cảm nhận càng tốt (không tăng giá)
  • Chi phí trên mỗi vé (The per ticket cost) mà bạn chi cho sự kiện

Trong mô hình định giá dựa trên giá trị, khách hàng đang so sánh giá trị cảm nhận và giá vé thực tế, còn bạn đang sử dụng chi phí trên mỗi vé của mình xác định giá cơ sở để hòa vốn.

Nói một cách đơn giản, nếu giá trị cảm nhận của khách hàng cao hơn giá vé thực tế, thì khách hàng sẽ quyết định mua vé. Và nếu chi phí trên mỗi vé thấp hơn mức giá vé thực tế, bạn sẽ kiếm được tiền.

Mặc dù phương pháp định giá dựa trên giá trị phức tạp hơn so với phương pháp định giá cộng chi phí và định giá cạnh tranh nhưng nó cho phép doanh nghiệp thiết kế mô hình kinh tế dài hạn tốt nhất cho sự kiện của mình. Với cách định giá này, doanh nghiệp của bạn sẽ vừa kiếm được lợi nhuận vừa mang lại sự vui vẻ, thỏa mãn cho khách hàng.

Nguồn: Eventtribe

Thùy Linh

Nếu bạn đang có nhu cầu tổ chức sự kiện tại Hà Nội, Tp Vinh, Cửa Lò, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN BÌNH MINH EVENT